• Power BI WMS

    Jakie korzyści CORAX SaaS WMS może mieć dla Państwa operacji?

Analityka danych

Power BI? W jaki sposób optymalnie wykorzystywać dostępne dane w przedsiębiorstwie? Właśnie do tego służy analityka danych. Dzięki wykorzystaniu narzędzia Power BI (analityki biznesowej) możemy stosować dane na wiele różnych sposobów. System WMS udostępnia dużo danych w swoim magazynie danych – zapisywane są tam mianowicie wszystkie transakcje. System WMS dokonuje zrzutów danych, które są ładowane w kontynuacyjnej bazie danych. Dane są optymalizowane na potrzeby narzędzia Power BI w tzw. „ośrodkach danych”. „Ośrodkiem” może być przykładowo „kompletacja” oferowana na wielu różnych płaszczyznach, np. zamówienia, daty, typy zamówienia i doku. Obecnie na podstawie tematu „kompletacja” można zadawać różne złożone pytania, które są prezentowane w postaci przejrzystego raportu.

Power BI
Analiza danych oznacza ich przegląd, dlatego dobre narzędzie analizy biznesowej jest niezbędne do obsługi ogromnych ilości danych w hurtowni danych. Za pomocą kilku kliknięć narzędzie Power BI zintegrowane z CORAX może zlokalizować, gdzie, kiedy i jak są przechowywane produkty i na jakich warunkach. Korzystając z narzędzia można np.: również w bardzo łatwy sposób zlokalizować i wycofać z rynku produkty niespełniające wymagań jakościowych producenta.

Wydajność
Osiągniecie wyższej wydajności w magazynie oznacza, że w pewnym sensie musimy przewidywać przyszłość. Jest to możliwe tylko dzięki starannej analizie dostępnych danych historycznych. Aby na przykład zaoszczędzić na kosztach prądu, potrzebne są dobrze rozpatrzone hipotezy, oparte o dane gromadzone z bieżących procesów w długim okresie czas. Szczególnie ze względu na rosnąca automatyzacje magazynu, możliwości wydajniejszej pracy poprzez analizę danych i rozwój odpowiednich algorytmów staja się coraz bardziej widoczne.

Analizując te dane, ludzie przegrywają z komputerem, a oprócz tego, że jest on narzędziem, komputer w coraz większym stopniu kontroluje proces. Uderzającym przykładem porażki ludzi przeciwko komputerom jest przegrana mistrza świata Go, Lee Sedola, który musiał pokonać AlphaGo, komputer Go opracowany przez naukowców. Wielu ekspertów nie spodziewało się, że będzie to już możliwe. Rozwój „myślącego” magazynu może nadal brzmieć jak muzyka przyszłości, ale może okazać się możliwym w przyszłości.

Połączenie
Gromadzenie danych WMS w chmurze pozwala na łączenie ich z wielu magazynów i daje ludziom szczegółowe informacje na temat procesów, których sami są częścią. Na przykład, jeśli dostawca usług logistycznych ma wielu klientów, dane mogą być pobrane przez każdego z nich za pomocą narzędzia Power BI, nawet jeśli towary tego klienta są przechowywane w wielu magazynach. Dzięki temu połączenie miedzy lokalizacjami jest większe, a wgląd w te lokalizacje jest dostępny z jednego narzędzia analizy biznesowej.

Tutaj można pobrać naszą broszurę!