• Program WMS przyszłości!

    Z czego składa się CORAX SaaS WMS?

System zarządzania magazynem CORAX jest w pełni oparty na przetwarzaniu w chmurze. CORAX WMS składa się z różnych modułów, które wspólnie zapewniają optymalną kontrolę, wydajność oraz połączenie w ramach Państwa operacji magazynowych. Aby zapewnić Państwu wgląd w działanie tych modułów, poniżej prezentujemy krótki opis możliwości naszego programu magazynowego.

Z czego składa się nasze oprogramowanie WMS?

  • System zarządzania magazynem (WMS)

WMS jest bijącym sercem naszego oprogramowania magazynowego. Z poziomu interfejsu użytkownika, który jest dostępny z każdego urządzenia w dowolnym zakątku świata, mają Państwo bezpośredni dostęp do wszystkich informacji na temat Państwa operacji.

  • Power BI

Analityka biznesowa (BI) to ważne narzędzie zwiększające innowacyjność i wydajność w ramach realizowanych przez Państwa operacji. CORAX WMS korzysta z Power BI firmy Microsoft, prezentując najważniejsze dane na temat Państwa działań w formie przejrzystych tablic. Dzięki temu mają Państwo do dyspozycji zawsze gotowe informacje i analizy, które pozwolą dodatkowo usprawnić Państwa działania, zapewnią oszczędność kosztów oraz zwiększą tempo realizacji operacji.

  • Aplikacja CORAX

Aplikacja CORAX jest ważną innowacją w ramach naszego oprogramowania WMS. Dzięki niej umożliwiamy osobom przebywającym w miejscu pracy bezpośredni dostęp do systemu zarządzania magazynem. Pracownik widzi w czasie rzeczywistym, co się dzieje i może odpowiednio reagować. Operator wózka widłowego może dzięki CORAX realizować swoje zadania za pomocą urządzenia mobilnego.

  • System przepływu i kontroli materiałów (MFCS)

Nasz MFCS zapewnia sprawne działanie Państwa operacji magazynowych dzięki użyciu przemyślanych algorytmów, co umożliwia optymalny podział nakładu pracy oraz całkowitą kontrolę kierowania systemami mechanicznymi i/lub automatycznymi w Państwa magazynie.

  • CORAX Biz

Moduł CORAX Biz jest modułem komunikacji naszego oprogramowania WMS, który umożliwia wymianę informacji między WMS a wszystkimi innymi systemami, aby Państwa operacje mogły być optymalnie powiązane z systemami spoza WMS.

Tutaj można pobrać naszą broszurę!