ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I AUTORYZACJA

W łatwy sposób można tworzyć użytkowników i przypisywać im odpowiednie role. Standardowo w systemie CORAX jest 11 różnych ról – od kompletatora po administratora. Dla każdej z nich można ustawić uprawnienia dostępne dla danej funkcjonalności. Jednemu użytkownikowi można przydzielić jedną lub kilka ról, a dla każdego użytkownika można ustawić, w jakim języku ma standardowo aktywować się aplikacja mobilna (NL, EN, ES lub FR). Dzięki temu kompletator zamówień może śledzić instrukcje w języku niderlandzkim w aplikacji, a wersja sieciowa może być ustawiona na język angielski.