ZARZĄDZANIE PRZYDATNOŚCIĄ DO SPOŻYCIA NA POZIOMIE ODBIORCY

W systemie CORAX mogą Państwo na poziomie artykułu rejestrować datę przydatności do spożycia i datę produkcji. CORAX daje również możliwość określenia całkowitej przydatności do spożycia na poziomie artykułu oraz wymaganej minimalnej przydatności do spożycia artykułu w momencie dostawy. Na podstawie tych danych system CORAX samodzielnie wylicza datę przydatności do spożycia. Dzięki opcji na poziomie odbiorcy w systemie CORAX mogą Państwo zaznaczyć, że odbiorca nigdy nie otrzyma towaru z datą przydatności do spożycia wcześniejszą niż poprzednia dostawa.