ZARZĄDZANIE PRACĄ

In CORAX kan de gebruiker overzichten worden getoond van de verschillende mogelijke beschikbare, toegewezen, gereserveerde en gesloten taken in het Warehouse via Work Management. Door bijvoorbeeld prioriteitswijzingen op de aangemaakte taken of taken speciaal toe te wijzen aan een specifieke gebruiker kunnen bepaalde warehouse activiteiten eventueel bijgestuurd worden, daar waar nodig is.