ZARZĄDZANIE DANYMI PODSTAWOWYMI

Wszystkie Państwa dane podstawowe można z łatwością szczegółowo określić w systemie CORAX. Na różnych poziomach ustalane są parametry administracyjne i sterownicze. Na poziomie artykułu chodzi na przykład o rejestrację daty produkcji, BBD/UDD, partii, serii, jakości, czasu inkubacji, numeru seryjnego i/lub klasy ADR. Jednak dla każdego artykułu podaje się również, jaki profil składowania, profil alokacji, jednostki miary lub strefy kompletacji, są aktywne dla tego artykułu. Oprócz tego w systemie CORAX można również rejestrować wszystkie istotne dane odbiorców, przewoźników i dostawców.