WYCOFANIE Z RYNKU

Ważnym aspektem bezpieczeństwa żywności jest możliwość śledzenia: artykuły spożywcze (i ich składniki) mogą szybko doprowadzić do źródła skażenia. Każdy dystrybutor artykułów spożywczych powinien być w stanie spełniać te przepisy ustawowe. W systemie CORAX znajdują się bardzo szczegółowe informacje na temat tego, skąd pochodzą wszystkie artykuły spożywcze i która partia trafiła do danego odbiorcy, z wyszczególnieniem terminu przydatności do spożycia i tablicy rejestracyjnej pojazdu transportowego (SSCC). Przy użyciu tych informacji w łatwy sposób można śledzić oraz blokować, a także ewentualnie szybko wycofać z rynku wszystkie artykuły spożywcze, które miały kontakt z magazynem.