WIELOJĘZYCZNOŚĆ

W systemie CORAX można wybrać język niderlandzki, angielski, hiszpański lub francuski – zarówno w aplikacji sieciowej, jak i mobilnej. W wersji sieciowej mogą Państwo ustawić język angielski, a w aplikacji mobilnej można ustawić inny język dla każdego użytkownika.