UZUPEŁNIANIE ZAPASÓW

W systemie CORAX istnieje możliwość wykonywania w czasie rzeczywistym przemieszczeń do miejsc kompletacji za pośrednictwem uzupełnień bazujących na zamówieniu, uzupełnień ręcznych lub uzupełnień ciągłych. Poprzez statyczne łączenie pozycji kompletacji z danym elementem oraz ustawienie wartości minimalnej i maksymalnej na poziomie artykułu, system CORAX może nieprzerwanie uzupełniać dane lokalizacji niezależnie od zamówienia. Zlecenia te są przydzielane właściwym zasobom z odpowiednim priorytetem.