USŁUGI DODANE (VAS)

Dzięki wielu opcjom konfiguracji VAL w CORAX możesz łatwo zwiększyć wartość swojego pakietu usług. Korzystając z opcji VAL w CORAX, możesz optymalnie przetwarzać i rejestrować procesy.