STREFY TEMPERATURY SKŁADOWANIA

W systemie CORAX podaje się, które lokalizacje znajdują się w danych strefach (można tworzyć wiele stref). Na poziomie artykułu w systemie CORAX podaje się, w której strefie powinien być składowany Państwa artykuł, z możliwością wskazania kolejności w strefach. Dzięki usługom dodanym (VAS) mogą Państwo również określić, że po skompletowaniu zamówienia towary powinny być przechowywane w przestrzeni o określonej temperaturze.