ŚLEDZENIE I IDENTYFIKACJA

System CORAX dysponuje rozbudowaną funkcją śledzenia i identyfikacji. Rejestrowane są przy tym szczegółowo informacje na temat zmian w zakresie zasobów, realizowanych prac, odbiorów, dostaw itd. Dane te, dotyczące np. dostaw lub odbiorów, można w każdym momencie uzyskać z bazy danych.