OBSŁUGA WIELU ZLECENIODAWCÓW

Do procesów RF potrzebujesz urządzenia RF z systemem operacyjnym Android i dostępem do WIFI lub możesz korzystać ze smartfona, również ze sterowaniem Androidem. Po zainstalowaniu oprogramowania możesz natychmiast rozpocząć pracę z aplikacją CORAX.

Dzięki aplikacji mobilnej CORAX można odbierać przychodzące towary, uzupełniać zapasy, kompletować palety, kompletować zamówienia według szczegółów, liczyć,

MULTICLIENT / 3PL

CORAX wspiera zarządzanie i przechowywanie towarów od wielu właścicieli zapasów w magazynie. Mogą to być różne BV w ramach jednej firmy lub wielu klientów dostawcy usług logistycznych. Zapasy, zapasy pozostają osobne, ale użytkownicy administracyjni i użytkownicy RF mogą pracować dla jednego lub większej liczby właścicieli zapasów w tym samym czasie, jeśli są upoważnieni.

MULTISITE / 3PL

CORAX obsługuje zarządzanie zapasami i przepływy towarów w wielu oddzielnych lokalizacjach magazynowych w ramach tej samej instalacji. W zależności od autoryzacji użytkownik ma dostęp do jednego lub więcej magazynów lub obszarów roboczych. Poziomy zapasów na magazyn i we wszystkich magazynach są zawsze znane w czasie rzeczywistym.