MULTIKOMPLETACJA

Poza tym, że w systemie CORAX można kompletować zamówienia dla danej palety, ten sam kompletator może łączyć ze sobą wiele palet równocześnie na trasie do strefy pracy. Kompletator zamówień może elastycznie decydować o tym, ile palet wysyłkowych połączy ze sobą na jednej trasie.