MULTIKOMPLETACJA ZAMÓWIEŃ

Kompletator zamówień może w systemie CORAX załadować wózek wieloma pojemnikami i wypełnić je podczas swojej trasy. Sortuje on wtedy artykuły podczas tury kompletacji dla danego zamówienia we właściwym pojemniku.