MAGAZYN DANYCH

Wszystkie zdarzenia w CORAX są przechowywane w hurtowni danych. Za pomocą oddzielnej aplikacji Power BI można uzyskać wiele przydatnych informacji z hurtowni danych.

Graficzne przeglądy są dostępne dla przychodzących (terminowość i dokładność), czasów realizacji ciężarówek, napełniania procentowego w magazynie, obrotu zapasami, dokładności zapasów, wychodzących (terminowość i dokładność). Zapisując wszystkie dane, możesz teraz szczegółowo analizować dane z przeszłości.