KONTROLA WEJŚCIOWA

Odbiory można wprowadzać ręcznie lub mogą być one przesyłane za pośrednictwem wiadomości interfejsowej do systemu CORAX z innych systemów. Oprócz ogólnych informacji na temat częstotliwości odbioru, przewidywanej daty przybycia z magazynu, typu dokumentu odbioru, dostawcy, przewoźnika, który dostarcza towary do magazynu, doku do rozładunku, specjalnych uwag na temat dokumentu odbioru, system CORAX określa również artykuły do odbioru i łączą ilość odbiorów, ale także opcjonalne i wymagane właściwości artykułów, takie jak partia, seria, BBD, data produkcji, data przydatności do spożycia, jakość, numer serii na poziomie artykułu.