KONTROLA ODBIORU I SKŁADOWANIA

Po odebraniu towarów system CORAX przeprowadza kontrolę odbioru na podstawie posiadanych ustawień konfiguracji, które można określić na różnych poziomach. Po zakończeniu procesu wprowadzania system CORAX automatycznie wybiera najbardziej optymalne miejsce składowania i utworzone zostaje przemieszczenie do tej lokalizacji. Przemieszczenie to może zostać wykonane przez użytkownika, który rozpoczął odbiór albo można to pozostawić innemu użytkownikowi. Na podstawie priorytetu przemieszczenie zostaje przyporządkowane do właściwego zasobu. Przemieszczenie to może być następnie zasygnalizowane w formie papierowej lub za pośrednictwem RF.