KOMPLETACJA ZAMÓWIEŃ

W systemie CORAX odbywa się zarządzania zamówieniami oraz kompletnym procesem zamówień wychodzących. Zamówienia mogą być zwalniane dla danej trasy lub indywidualnie w ramach miejsca pracy, a podczas zwalniania system CORAX może łączyć ze sobą poszczególne zamówienia. CORAX kieruje przemieszczaniem palet do dźwigów magazynu automatycznego lub do RF. Na podstawie określonego priorytetu listy kompletacji są przyznawane użytkownikowi, który samodzielnie nie może ich wybierać. Kompletacja zamówienia oraz zmiana priorytetu odbywa się następnie w czasie rzeczywistym.

Postępy kompletacji zamówień można z łatwością śledzić na podstawie aktualizacji statusu za pośrednictwem komputera. W zależności od ustawień dla danego klienta lub zamówienia, zanim paleta będzie gotowa do wysyłki, kompletator zamówień zostanie skierowany do jednej lub kilku lokalizacji w celu realizacji działań VAL.

CORAX umożliwia również łączenie ze sobą zamówień w ramach jednej trasy. W ciągu jednej trasy kompletowane są wszystkie zamówienia dla jednego lub kilku punktów docelowych. W systemie CORAX mogą Państwo również określić kolejność załadunku w ramach trasy, dzięki czemu CORAX uwzględnia zwolnienie listy kompletacji. Przyczepy są ładowanie na podstawie trasy do przebycia.