• Power BI WMS

    Wat kan het voor jouw operatie betekenen?

Data Intelligence

Power BI? Hoe gebruiken we de beschikbare data optimaal binnen het bedrijf; daar staat data-intelligence voor. Door gebruik te maken van een Power BI (Business Intelligence)-tool kunnen we data op allerlei manieren inzetten. Een wms stelt veel data beschikbaar in haar datawarehouse; alle transacties in het warehouse worden namelijk opgeslagen. Het wms maakt dumps van de data die in een sequel database worden geladen. De data worden geoptimaliseerd voor een Power BI-tool in zogenaamde ‘data marts’. Een ‘mart’ kan bijvoorbeeld ‘picking’ zijn die op allerlei doorsnedes wordt aangeboden, bijv. op order, datum, ordertype en dock. Nu kunnen er op basis van het thema ‘picking’ diverse complexe vragen gesteld worden die in een overzichtelijke rapportage worden gepresenteerd.

Power BI
Data-intelligence betekent overzicht hebben en daarom is in het woud van data in het datawarehouse een goede business intelligence tool onontbeerlijk. Met enkele klikken kunnen met de in CORAX geintegreerde Power BI-tool lokaliseren waar, wanneer en hoe producten zijn opgeslagen en onder welke condities. Het veilig terughalen van producten die bijvoorbeeld niet aan de kwaliteitseisen van de producent voldoen, wordt daarmee een fluitje van een cent.

Efficiëntie
Het behalen van een hogere efficiëntie in het magazijn betekent dat we in zekere zin in de toekomst moeten kunnen kijken. Dat kan alleen door een zorgvuldige analyse van de beschikbare data uit het verleden. Om besparingen te doen op bijvoorbeeld truck laden en lossen zijn goede hypothesen nodig die de data van de huidige processen over lange periodes bevragen. Vooral door de toenemende automatisering van het magazijn dienen de mogelijkheden om efficiënter te werken door de analyse van data en de ontwikkeling van daarop afgestemde algoritmes zich steeds prominenter aan.

Mensen delven bij de analyse van die data het onderspit tegen de computer en de computer zal naast het zijn van een hulpmiddel steeds meer de touwtjes zelf in handen krijgen. Een pregnant voorbeeld van deze nederlaag van mens versus computers is het verlies van wereldkampioen Go, Lee Sedol, die het af moest leggen tegen AlphaGo, een door wetenschappers ontwikkelde Go computer. Veel deskundigen hadden niet verwacht dat dit nu al mogelijk zou zijn. De ontwikkeling van een zelf denkend magazijn is misschien nog toekomstmuziek maar zal in de toekomst wellicht geen onmogelijkheid blijken.

Verbinding
Wms data intelligence vanuit de cloud geeft ook grote mogelijkheden tot verbinding tussen magazijnen en geeft de mensen op de vloer gedetailleerde inzichten in de processen waar zij zelf onderdeel van zijn. Als een logistiek dienstverlener bijvoorbeeld meerdere klanten heeft, kunnen per klant gegevens opgevraagd worden binnen een Power BI-tool, ook al zijn de goederen van die klant opgeslagen in meerdere warehouses. Dit maakt verbinding tussen lokaties groter en het inzicht in die lokaties toegankelijk vanuit 1 business-intelligencetool.

Download onze brochure hier!