SERIENUMMER REGISTRATIE

Op artikelniveau kun je aangeven dat een serienummer registratie bij binnenkomst optioneel of verplicht moet plaatsvinden, bijv. een IMEI-nummer. Dit kan een serienummer zijn dat op de goederen aanwezig is, al dan niet in de vorm van een barcode die je kunt scannen, of je kunt zelf een serienummer genereren. Separaat van de ontvangsten kun je ook aangeven of bij de orders het serienummer vastgelegd moet worden en via de interface berichten moeten worden. Wat we vaak zien, is dat bij inslag de serienummers niet op de artikelen worden geregistreerd. Bij een verkooporder moet je dan het juiste serienummer uit je voorraad zoeken. Veelal wordt bij uitslag het serienummer geregistreerd. Dat zorgt ervoor dat je een willekeurige TV kunt pakken van de juiste voorraadlocatie. Het WMS zal dan vragen welk serienummer je hebt gepakt en geleverd. Die wordt dan aan de verkooporder gekoppeld.