Ontvangstcontrole en opslag

ontvangstcontrole en opslag? Na ontvangst van de goederen stuurt CORAX de ontvangstcontrole aan op basis van de configuratiesettings in CORAX die op verschillende niveaus zijn vast te leggen. Na afronding van het inboekproces wordt door CORAX automatisch de meest optimale opslaglocatie gekozen en een verplaatsing naar die locatie wordt aangemaakt. Deze verplaatsing kan worden uitgevoerd door de gebruiker die de ontvangst heeft gestart of men kan dit overlaten aan een andere gebruiker. Op basis van de prioriteit wordt de verplaatsing toegewezen aan de juiste resource. Deze verplaatsing kan vervolgens op papier of door middel van RF worden gecommuniceerd.