DATAWAREHOUSE

Alle gebeurtenissen in CORAX worden opgeslagen in een datawarehouse. Met behulp van een afzonderlijke softwareapplicatie Power BI is het mogelijk om veel bruikbare informatie uit het datawarehouse op te halen.

Grafische overzichten zijn beschikbaar over de inkomende (tijdigheid en nauwkeurigheid), doorlooptijden van vrachtwagens, vulpercentages in het magazijn, inventarisomzet, voorraadnauwkeurigheid, uitgaande (tijdigheid en nauwkeurigheid). Door het opslaan van alle data kunt u nu data uit het verleden gedetailleerd analyseren.