CORAX API & EDI

Een must in de hedendaagse bedrijfsvoering is dat systemen met elkaar kunnen praten. Je wilt gegevens kunnen uitwisselen tussen alle systemen die je gebruikt. Davanti biedt met CORAX API & EDI geautomatiseerde data-uitwisseling tussen alle systemen, ongeacht het merk of type software dat zij gebruiken. Je kunt dan denken aan ERP, TMS (Transport Management Systemen) en YMS (Yard Management Systemen).

Als het te verbinden softwaresysteem niet gelijk kan connecteren via de CORAX API maken wij gebruik van Microsoft Biztalk; Microsoft BizTalk is een middleware-systeem dat door het gebruik van adapters de gegevens van de uit te wisselen bedrijfsprocessen kan automatiseren.

Administratieve kosten verlagen

Dankzij EDI (Electronic Data Interchange) kun je via jouw eigen systeem met alle partijen communiceren en elektronisch zakendoen. Ook internationaal. En werk je met verschillende (pakket)vervoerders? Dan ben je voortaan verlost van de wirwar van standalonesystemen en labelprinters. Met EDI bespaar je bovendien enorm op administratieve kosten, doordat dubbel werk en handmatige invoer tot het verleden behoren.