• Functionaliteiten WMS

  Voor vele markten geschikt

FUNCTIONALITEITEN

 • CLIENT OWNER CHANGE

  De mogelijkheid om het eigendom van voorraad te veranderen tussen klanten met een speciaal soort order. De uitwisseling van de volledige pallets vindt plaats zonder bewegingen te maken, zelfs als de voorraad wordt opgeslagen in het magazijn met hoge opslagcapaciteit.

 • CONSOLIDATIE

  CORAX biedt de mogelijkheid om na het order-pickproces consolidatie werkzaamheden uit te voeren. De gepickte goederen kunnen dan, voorafgaand aan het wagen laden, worden samengevoegd op andere te verzenden pallets.

 • CROSS DOCK

  De crossdocking-functie Opportunity controleert CORAX op 3 mogelijke tekorten in het order menu op het moment dat nieuwe voorraad wordt ontvangen. Als een of meerdere artikelen tekort zijn als gevolg van het ontbreken van beschikbare voorraden en nieuwe voorraden komen binnen die aansluiten bij de kenmerken van het artikel / de artikelen, dan zal CORAX het tekort automatisch heralloceren en biedt het de mogelijkheid om het verzamelen direct vanuit de ontvangst te starten. Het is niet nodig om de voorraad eerst op te slaan. De medewerker die de voorraad ontvangt, zal op de hoogte worden gebracht dat de ontvangst meerdere acties heeft en de gebruiker heeft de mogelijkheid om de picking voor de tekorten te doen of gewoon om de voorraad te ontvangen.

 • DANGEROUS GOODS

  Met de module Gevaarlijke goederen in CORAX is het mogelijk om de ADR-waarden ADR-klasse, Un-nummer en Verpakkingsgroep op artikelniveau op te slaan en ze als kenmerken van de voorraden weer te geven. De waarden kunnen worden afgedrukt op de afleveringsbon en op het verzendetiket.

 • DELIVERY MANAGEMENT

  CORAX kan gekoppeld worden aan een Delivery Management Systeem. Een Delivery Management Systeem is de middelware applicatie dat een koppeling heeft tussen de zendingen in CORAX en de gekoppelde transporteurs als DHL en/of UPS.

 • EMPTY HANDLING UNIT

  Op basis van de module Lege logistieke eenheid kunt u flexibel per klant bepalen welk type logistieke eenheid moet worden geregistreerd tijdens het uitslagproces van de transportorder. U kunt meerdere redenen instellen om te registreren, zoals de extra (uit) geladen lege logistieke eenheden of de beschadigde logistieke eenheden enzovoort. Samen met de module Tripbeheer heeft u een compleet overzicht van de registratie van de logistieke eenheid met een optie om de logistieke eenheden aan uw klant, leverancier of klant te factureren

 • GEBRUIKERSBEHEER & AUTHORISATIE

  Op eenvoudige wijze kunnen gebruikers worden aangemaakt en beheerd. Authorisatie wordt op ‘rol’ vastgelegd. Eén of meerdere ‘rollen’ kunnen toegekend worden aan een gebruiker

 • INTERFACING

  CORAX kan door middel van interfaces in de bestaande IT-infrastructuur geïntegreerd worden. De standaard XML-/JSON-/CSV-berichten voor o.a. ontvangsten, inslagbevestiging, uitslagorders, uitslagorderbevestiging, stock adjustments, inventory en masterdata worden uitgewisseld via een REST-API, FTP-Server en/of ServiceBus. Transformaties kunnen eenvoudig geconfigureerd worden om de integratie met andere applicaties eenvoudig te organiseren.

 • LOCATIEMANAGEMENT

  Elke magazijnomgeving is in CORAX op eenvoudige wijze in te richten. Elk fysiek magazijn, gebied, gang, rek, locatie en positie zijn 1 op 1 in CORAX te definiëren. Op het gebied van locatiebenaming hoeven nooit concessies te worden gedaan door de dynamische locatie-identificatie. Het locatiemanagement biedt op elk moment een realtime inzicht in de locatiebezetting tot op detailniveau.

 • MASTER DATA MANAGEMENT

  Alle masterdata kunnen gemakkelijk in detail in CORAX worden vastgelegd. Op diverse niveaus, bijvoorbeeld artikel of artikelgroep, worden de administratieve en logistieke stuurparameters vastgelegd. Daarnaast kunnen alle relevante gegevens van leveranciers, afnemers en transporteurs in CORAX worden geregistreerd.

 • MEERTALIG

  CORAX is meertalig. De gewenste taal kan per gebruiker worden ingesteld.

 • MULTICLIENT/3PL

  CORAX ondersteunt het beheer en de opslag van goederen van meerdere voorraadeigenaren. Dit kunnen verschillende BV’s binnen één onderneming zijn of meerdere klanten van een logistiek dienstverlener. Administratief blijven de voorraden gescheiden maar de administratieve gebruikers en RF-gebruikers kunnen tegelijk voor één of meerdere voorraadeigenaren werken indien daarvoor geautoriseerd

 • MULTISITE/3PL

  CORAX ondersteunt het voorraadbeheer en de goederenstromen over meerdere gescheiden opslaglocaties binnen één en dezelfde installatie. Afhankelijk van de autorisatie heeft een gebruiker toegang tot één of meerdere magazijnen of werkgebieden. De voorraadstanden per magazijn en over alle magazijnen heen zijn altijd realtime bekend.

 • ONTVANGSTCONTROLE & PUTAWAY

  Na ontvangst van de goederen stuurt CORAX de ontvangstcontrole aan op basis van de configuratiesettings in CORAX die op verschillende niveaus zijn vast te leggen. Na afronding van het inboekproces wordt door CORAX automatisch de meest optimale opslaglocatie gekozen waarbij tevens en een verplaatsing naar die locatie wordt aangemaakt. Deze verplaatsing kan vervolgens op papier of door middel van RF worden gecommuniceerd aan de juiste resource.

 • ORDER PICKING

  Het complete uitgaande orderproces wordt ondersteund. Orderbeheer vindt in CORAX plaats en orders kunnen per wave of individueel worden vrijgegeven naar de werkvloer. De orderpicking zal vervolgens realtime met RF of op papier plaatsvinden. Door middel van statusupdates is de voortgang per order altijd te monitoren.

 • RECALL

  Een belangrijk aspect van voedselveiligheid is traceerbaarheid: (ingrediënten van) voedingsproducten snel kunnen terugleiden tot de bron. Dit is bij wet vastgelegd in de General Food Law. Elke distributeur van voedingsmiddelen moet aan deze regelgeving kunnen voldoen. Binnen CORAX is in veel detail inzichtelijk waar alle voedingsmiddelen vandaan komen en van welke partij, met welke houdbaarheidsdatum, met welke license plate (SSCC) en naar welke afnemer ze verstuurd zijn. Met deze informatie is het op eenvoudige wijze mogelijk om alle voedingsmiddelen die het magazijn hebben geraakt, te traceren en te blokkeren en eventueel snel middels een recall terug te halen uit de keten.

 • REPLENISHMENT

  In CORAX is het mogelijk om realtime replenishment van de pickposities uit te voeren. Wanneer het voorraadniveau op de pickpositie van een artikel onder het ingestelde minimum valt of, afhankelijk van o.a. de orderbehoefte kan CORAX automatisch een replenishment-opdracht genereren. Deze opdrachten worden met de juiste prioriteit aan een geschikte resource toegewezen.

 • RF & APP

  De aansturing van de werkzaamheden op de werkvloer kan met behulp van de CORAX-App op een Android of IOS-device. Het ontvangstproces, de put-away, het orderpickproces, tellingen en de hele palletverplaatsingen worden realtime gecommuniceerd met de gebruiker met de juiste rol. De instructies worden aan de RF-medewerker getoond in een moderne user-interface met touchscreen-mogelijkheden.

 • TELLEN

  In CORAX bestaat de mogelijkheid om papieren telopdrachten aan te maken of te tellen op ad-hoc basis. Afhankelijk van de configuratie kan dit op locatieniveau, per gebied of per artikel. Tellijsten kunnen op papier worden afgedrukt. Per RF kan ad-hoc telopdrachten worden uitgevoerd.

 • TRACKING & TRACING

  CORAX kent een uitgebreide Track&Trace functionaliteit. Hierbij worden voorraadmutaties, werkzaamheden, ontvangsten, leveringen etc uitgebreid gelogd. Deze data van bijvoorbeeld leveringen of ontvangsten kan op elk moment uit de database gehaald worden.

 • VAL

  De mogelijkheid om een ​​routering in uw magazijn te maken voor uitgaande bestellingen waarvoor een of meerdere logistieke handelingen met toegevoegde waarde nodig zijn. VAL kan zowel een fysieke afhandeling zijn als een registratieactie. Per afhandeling of actie kunt u de waarde definiëren die wordt geregistreerd en op basis van deze waarden kunt u uw klant factureren voor de VAL-activiteiten die per order worden uitgevoerd.

Download onze brochure hier!