Davanti gaat voor Agile

Davanti traint gehele bedrijf in Agile projectaanpak

Gisteren zijn we begonnen met de eerste groep van ons voltallige team op te leiden in de Agile projectaanpak.

Wat is Agile?

Agile is begin jaren ’90 ontstaan als alternatieve methode voor de dan heersende manier van projectmanagement volgens de “waterval-methode”. Men wilde wat doen aan de bekende projectproblemen zoals hoge werkdruk, onhaalbare deadlines, budgetoverschrijdingen, spanningen tussen projectleden en kwaliteitsproblemen. De vraag was of er niet een betere projectaanpak zou zijn die een groot deel van bovenstaande problemen zou ondervangen.

Traditionele projectaanpak versus Agile 

In de traditionele projectmanagement methodes werd en wordt er vooraf een dik projectplan gemaakt waarin men zo goed mogelijk  probeert het pad naar het resultaat te beschrijven en een inschatting te maken van kosten en tijd. Het is de taak van de projectleider daarna het projectteam daaraan proberen te houden. De Agile aanpak gaat uit van een andere benadering: men gaat ervan uit dat het heel moeilijk – zo niet onmogelijk is – om vooraf een project in een goed plan en ontwerp te vatten. Daardoor zullen planningen van tijd, geld en projectresultaat altijd anders uitpakken dan in het plan. Waarom zou je dan nog zo veel tijd besteden aan het schrijven van een projectplan als het toch niet uitkomt? Agile projecten volgen een andere benadering waarbij de tijdlijn van het project opgedeeld wordt in een aantal korte iteraties van bijvoorbeeld 2 of 3 weken. Het team gaat vervolgens per iteratie kijken wat op dat moment het meest belangrijke werk is. Na een werkperiode van 2 of 3 weken wordt er weer opnieuw gekeken naar de situatie op dat moment.

Agile

In essentie komt de Agile aanpak hier op neer: in plaats van dat je vooraf een uitgebreid projectplan maakt met ontwerpen en onderzoeken, ga je in de Agile projecten direct aan de slag. In korte tijdframes (iteraties, timeboxen of in Scrum terminologie: sprints) van ongeveer 1 tot 4 weken bouw je een deel van het project. Na die periode bekijk je opnieuw wat dan het belangrijkste is om te doen in de volgende iteratie. Zo kom je tot het eindresultaat in een x aantal iteraties.

Het Agile Manifesto

Het Agile Manifesto is gebaseerd op vier waarden:

 1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools
 2. Werkende software boven allesomvattende documentatie
 3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Laat duidelijk zijn dat alle genoemde aspecten belangrijk zijn en uitgevoerd moeten worden. Er moet een goed contract komen en er moet goed gedocumenteerd worden, maar Agile laat zien hoe je tot betere en realistischer resultaten kunt komen door deze voorkeuren te benoemen.

Nieuwe inzichten

Agile brengt een aantal nieuwe uitgangspunten en inzichten naar projecten zoals:

 • Teamleden hebben veel meer te zeggen over het project en zijn dus vaak in meerdere afwisselende rollen: adviseur, uitvoerder, ontwerper, planner
 • Het ontwerp van een projectresultaat ontstaat gaandeweg en wordt niet of nauwelijks vooraf bepaald
 • Projectstappen worden in kleinere delen geknipt waardoor het werk overzichtelijker wordt en er sneller bijgestuurd kan worden als een te bouwen element niet uitpakt als gewenst
 • Teams worden uitgenodigd dingen uit te proberen waardoor innovativiteit en creativiteit ontstaat, en meer motivatie!
 • De planning van het project gaat op basis van de kleinere elementen en wordt daardoor realistischer; in tegenstelling tot grote deadlines over ‘een paar maanden’
 • Het team gaat vrijwel direct bouwen en zal niet wachten op instructies van een projectplan

Software bouwen

De Agile aanpak heeft goede resultaten laten zien bij het bouwen van software. De Agile methodologie die voor software-ontwikkeling vaak wordt gebruikt, is Scrum. Ook Davanti werkt al langere tijd volgens het Scrum-principe. Ons Development Team is er dus al langer mee bekend en heel tevreden over deze manier van werken. We hebben veel voordelen ervaren mb.t. de samenwerking, planning en uitvoering ten opzichte van de traditionele projectaanpak. Maar eigenlijk willen we onze hele organisatie Agile laten werken; daarom trainen we ons voltallige personeel. Bij Davanti leren we graag en willen we de beste werkwijze hanteren om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn.

Voordelen voor onze klanten

Ook voor onze klanten zien we voordelen in de Agile aanpak bij onze WMS-implementaties.

 • Sneller en flexibeler ingrijpen bij eventuele verstoringen. Door samen snel te onderzoeken waar de oorzaak ligt, kan er snel opgeschakeld worden. Er zijn geen verrassingen achteraf
 • De klant heeft meer invloed op de processen, want hij zit zelf in het Scrum team
 • Er is een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden; wat doet Davanti en wat doet klant